Záhady Slovenska: poznáte legendu o Sitnianskych rytieroch?

0
948
views

Podľa starej povesti Sitnianski rytieri čakajú v útrobách bájneho Sitna pri meste Banská Štiavnica a pripravený s jednou nohou v strmeni svojich koní čakajú na povel, aby mohli vyraziť na pomoc Slovensku, keď to bude najviac potrebovať!

Sitno (1 009,2 m n. m.) je najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy, kolíska európskej turistiky. Steny z andezitu obklopujú z troch strán vrchol, na ktorom je rozhľadňa a Vysielač Sitno.

Sitno predstavuje výraznú krajinnú dominantu. Z jeho vrcholu je široký kruhový výhľad. Je vrchom opradeným mnohými bájami a povesťami – najznámejšia je o Sitnianskych rytieroch žijúcich v masíve Sitna, pripravených pomôcť národu keď mu bude najhoršie.

Na hrade Sitno v Pribinovej dobe bol pánom knieža Stojmír, ktorý mal dvoch synov. Keď knieža Stojmír cítil, že sa blíži jeho posledná hodina, predvolal svojich dvoch synov a povedal im, aby živli v svornosti a že panujúcim kniežaťom bude starší syn Tyra a mladší syn Želibor bude jeho poddaný. Po Stojmírovej smrti synovia dlho nezachovali otcovu múdru radu a čoskoro sa pustili do boja proti sebe!

Múdry Veľkňaz Nákon sa darmo všemožne usiloval, aby zabránil bratovražednej bitke. Keď armády bratov stáli proti sebe, Veľkňaz ich preklial, aby ich sitnianska skala pojala všetkých do jedného a nevyslobodila ich, kým ich slovenský národ nebude volať do boja proti nepriateľovi.

Keď boží súd pominul nad Sitnom sa vyjasnilo a bojovníkov nebolo nikde! Sitnianska skala ich zajala do veľkých priestranných siení, kde čakajú dodnes pri svojom ošírovanom koni, aby mohli  bojovať po boku Slovákov, keď bude treba.

Každých sedem rokov sa rytieri prebúdzajú aby sa starého rytiera strážiaceho východ spýtali, či ich čas už prišiel. Starý rytier na to vystúpi na sitniansky vrch, aby zavolal na všetky strany sveta, či už? Ak mu nikto neodpovie, zavrie okovanú bránu a vráti sa naspäť do sitnianskeho podzemia, aby rytieri odpočívali ďalších sedem rokov.